Categories
სტატიები

აიკიდო – მაგიური

ჩვენს ხელთ არსებული ტექნიკური სავარჯიშოები, იარაღით იქნება ეს, თუ უიარაღოდ, ერთნაირად დაშიფრული მესიჯებია.

შარლ კარტინი იყო მკვლევარი, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე მუშაობდა ცნობილი ჯადოსნური კვადრატის, იმავე წმინდა კვადრატის, სატორის ინტერპრეტაციაზე:

იგი გახლდათ ლათინისტი, რომელმაც გვიჩვენა, თუ როგორ შეიძლება გაიშალოს იერატიკული ფორმულის სახით არსებული იდუმალებით მოცული წარწერა satorarepotenetoperarotas. მისი წყალობით დადგინდა, რომ კვადრატი კრიპტოგრამაა, რომელიც თავის თავში წმინდა ისტორიას მალავს. მასში შეიძლება მდიდარი და გასაოცარი ტექსტის პოვნა, თუკი ისე განვიხილიავთ ამ 25 უცნაურ ასოს, როგორც საჭიროა და ამისთვის თავად კვადრატში მოცემულ ინსტრუქციას გამოვიყენებთ.

ზმნა ‘გაშლა’ აქ მნიშვნელოვანია, რადგან ეს საკმაოდ გრძელი ისტორია ერთგვარი მეთოდითაა შეკუმშული და ესაა ტექსტის შემადგენელი ფრაზების თანდათანობითი სპირალური ჩახვევა იქამდე, ვიდრე ჩვენთვის ნაცნობი კვადრატის სრულყოფილებას არ მიაღწევს, რაც არ უნდა იყოს ამ დაუჯერებელი გმირობის მიზეზი და ვინც არ უნდა იყოს მისი შემოქმედი. ხოლო იმის გაშლა, რაც ჩახვეულია, უკვე შესანიშნავი შრომაა… ჩვენი პატივისცემა ბატონ კარტინის…

მაშასადამე, ეს ისე არაჩვეულებრივად კოდირებული მესიჯია, როგორის წარმოდგენაც კი შესაძლებელია. მისი დეკოდირებისთვის შარლ კარტინიმ მოთმინებით იპოვა და დაიცვა ის ინსტრუქციები (მოქმედების ხერხი, გარკვეუწილად), რომლებიც თავად იყო დაშიფრული საკვლევი ტექსტის შესავალში. იქ ნათლად არის ახსნილი (ლათინურად), თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ თანდათანობით და სპირალურად, რათა გავხსნათ ის, რაც კვადრატის ოთხივე კუთხეში იქნა შეკრული.

მე ეს წიგნი დიდი ხნის წინ წავიკითხე და ის დღეს აიკიდოს გაგებაში მეხმარება.

მართლაც, ჩვენს ხელთ არსებული ტექნიკური სავარჯიშოები, იარაღით იქნება ეს, თუ უიარაღოდ, ასეთივე დაშიფრული მესიჯებია. მათში ჩაწერილია გაუთვითცნობიებელთათვის უხილავი ის ინფორმაცია, რომელიც ტაკემუსუ აიკის ჭეშმარიტებასთან მისასვლელად გვჭრდება. ამიტომაც არის ასე მნიშვნელოვანი ამ სავარჯიშოების კეთება, რათა ისე დავიცვათ და შევინარჩუნოთ ისინი, რომ მათში არანაირი ცვლილება არ შევიტანოთ. ეს გახლავთ საიტო სენსეის ყველასათვის კარგად ცნობილი მესიჯი. მაგრამ უნდა ვეძიოთ, არ დავკმაყოფილდეთ მთელი ცხოვრების მანძილზე ამ ელემენტების ისე გამეორებით, რომ მათ არსს არ ჩავწვდეთ, ისინი უნდა გავშიფროთ წმინდა კვადრატივის მსგავსად – სპირალებისა და ოთხი მიმართულების საშუალებით. ესაა საიტო სენსეის მესიჯიც, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მხოლოდ რამდენიმე ადამიანისთვისაა ცნობილი.

ეს მარტივი და წრფივი სავარჯიშოები მათ შინაგან სიმდიდრეს, ყველა მიმართულებით მათი განვითარების არაჩვეულებრივ უნარს წარმოაჩენს. ამ მკაცრად განსაზღვრული მოძრაობების სიმდიდითა და მათი ურიცხვი კომბინაციებით გარკვეული კანონები თვალსაჩინო და გასაგები ხდება, ისევე როგორც ზოგიერთ ე. წ. წმინდა ცეკვაში.

იმისათვის, რომ ამგვარი კვლევა-ძიება შესაძლებელი გახდეს, რასაკვირველია, არსებითია, რომ თავდაპირველი სავარჯიშოები წრეგადასულად არ დეფორმირდეს თანამედროვე, ევოლუციური აიკიდოს მიერ. რადგან ამ უკანასკნელს, რომელიც ფიქრობს, რომ თავისუფალია მოძრაობების თავის გემოზე ინტერპრეტირებაში, ძალიან დიდი ზიანი მოაქვს იოლი ესთეტიკის სახელით და თანდათანობით შლის ტრადიციის მიერ უცვლელი გასაღებების სახით დატოვებულ მითითებებს, რომლებიც ერთადერთი ელემენტებია ჩვენთვის პროგრესის გზის საპოვნელად.

ამაზეა ლაპარაკი ვიდეოში, რომელიც უფრო გასაგები გახდება, თუკი წინა ორ ტექნიკურ სტატიას მივუბრუნდებით, რომელთა დასკვნით ნაწილსაც თავად ეს ვიდეო წარმოადგენს.

ფილიპ ვოარინო
2023 წელი

წყარო: https://www.aikidotakemusu.org/aikido-magique/