Categories
სტატიები

მოროტე დორი კოკიუ ჰო

კატატე დორი ტაი ნო ჰენკა მართლაც პირველია, რაც აიკიდოს მოქმედების პრინციპს აამუშავებს. ამ პრინციპს სახელად ირიმი-ტენკანი ჰქვია.

ივამაში ტაი ჯიცეუს გაკვეთილი ტრადიციულად კატატე დორი ტაი ნო ჰენკათი იწყებოდა, შემდეგ მას მოროტე დორი კოკიუ ჰო მოჰყვებოდა. მე ორი ათას საათზე მეტხანს მივარჯიშია ივამას აიკი შურენ დოჯოში მორიჰირო საიტოს მეთვალყურეობით და მას ეს წესი არც ერთხელ არ შეუცვლია.

აესებობს მიზეზიც, რატომ იწყება სისტემატურად ასე აიკიდოს ყველა გაკვეთილი.

კატატე დროსი ტაი ნო ჰენკა მართლაც პირველია, რაც აიკიდოს მოქმედების პრინციპს აამუშავებს. ამ პრინციპს სახელად ირიმი-ტენკანი ჰქვია: სხეულის ცენტრალური ღერძის ტრიალი შედეგად თეძოების ტრიალს იწვევს, ერთის წინისაკენ (ირიმი) და მეორის უკნისაკენ (ტენკან). ესაა სათავე.

მოძრაობა, რომელიც მაჯაში უბრალო ჩაჭიდების შემდეგ სრულდება, უჩვენებს ტორის, რომ მის სხეულს შეუძლია იმოძროას თავისუფლად, მიუხედავად ამ ჩავლებისა. მაგრამ ამ სტადიაზე უკეს არც ვაგდებთ და არც ვაკონტროლებთ, უბრალოდ, ტორი სწავლობს, რომ შესაბამისი გადაადგილებით ის უკესათვის მიუწვდომელ ადგილას მიდის და ამასთან მას წონასწორობასაც აკარგინებს.

მოროტე დორი კოკიუ ჰო ამავე პრინციპის შესრულების მეორე ეტაპია. ჩავლება აქ უფრო მძიმეა – უკეს მაჯას ამჯერად ორი ხელი ევლება, თუმცა ტრიალი ყოველმხრივ ტაი ნო ჰენკას იდენტურია და ბოლოს ის უკეს გდებოთ მთავრდება. ამ დროს ტორი სწავლობს, თუ როგორ დააკარგინოს უკეს წონასწორობა ისე, რომ მერე ის დააგდოს კიდეც.

აიკიდო მთალიანად ამ დიდებულ დასაწყისზე დგას. ყველაფერი, რაც ამას მოჰყვება, ის, რასაც ჩვენ ილეთებს ვუწოდებთ, მხოლოდ და მხოლოდ ის გარეგნული ფორმაა, რომელსაც მოქმედების ეს პრინციპი იღებს, როდესაც ეს პრინციპი იჩენს თავს, როგორც ყველაფერი იწყება ერთი ‘დნმ’-ით, სიცოცხლე კი შემდეგ ნაირნაირ ფორმებს ღებულობს.

მაშასადამე, ტაი ნო ჰენკა და კოკიუ ჰო აიკიდოს გულის, არსის პირველადი გამოხატულებაა. სწორედ ამიტომ უნდა შესრულდეს ყოველი გაკვეთილის დასაწყისში კატატე დორი ტაი ნო ჰენკა და მოროტე დორი კოკიუ ჰო. ამ დაუქანცავი გამეორების წყალობით ერთ მშვენიერ დღეს ხილული ხდება აიკიდოს მოქმედების პრინციპი მოწაფის თვალისთვის.

აიკიდო გაუგებარი რჩება, თუ მას რაოდენობის თვალსაზრისით მივუდგებით, თუ მხოლოდ ამ ილეთების წრეზე დატრიალების მეტს არაფერს ვაკეთებთ, პირიქით, მას უნდა მივუდგეთ ამ ერთიანი პრინციპით, რომელიც ყველა ილეთის სათავეში დევს და რომელსაც ირიმი-ტენკანი ეწოდება.

ფილიპ ვოარინო
6 ნოემბერი, 2022

წყარო: https://www.aikidotakemusu.org/morote-dori-kokyu-ho/