Categories
სტატიები

უძრავი მოქმედება

მოქმედების მოტორი უძრავია, იმიტომ რომ მას ამ მოქმედების მიზიდულობის ცენტრი უჭირავს, სწორედ ასეთ ადგილას უნდა იყოს ტორი.

‘ერთ ბორბალში ოცდაათი სპიკია,

მაგრამ ეტლს მათ შორის სიცარიელის გამო ხმარობენ.’

– ლაო ძი – დაო დე ძინი

მოქმედების ძრავა უძრავია, ის უძრავია, რადგან მას ამ მოქმედების ცენტრი უჭრავს და სწორედ ასეთ ადგილას უნდა იყოს ტორი, რომ წარმართოს მოქმედება.

თუმცა მეთოდის სწავლებაში ირიმი ნაგეს მოძრაობა ისე ისწავლება, რომ ტორი გადაადგილდება უკეს გარშემო, რათა მის ზურგუკან აღმოჩნდეს და შემდეგ ამგვარად დააგდოს. ასეთ შემთხვევაში გამოდის, რომ უკეს უჭირავს მოქმედების ცენტრი:

ასეთი თვალში საცემი წინააღმდეგობა თავად აიკიდოს პრინციპთან კარგად გვიჩვენებს, რომ მეთოდი გაგებულ უნდა იქნეს, როგორც აუცილებელი პედაგოგიური ეტაპი და რომ აიკიდოდ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიიჩნეოდეს. მეთოდის შემდეგ დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი აიკიდოს აღმოსაჩენად და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ტაკემუსუ აიკიდოზე ლაპარაკი.


აიკიდოს საკეთებლად ტორიმ საქმეში უნდა ჩართოს ირიმი-ტენკანის პრინციპი, რაც თავისივე სხეულის ვერტიკალური ღერძის ბრუნვაში მდგომარეობს. ირიმი-ტენკანი გამოიხატება ტაი ნო ჰენკათი, თუკი განსხეულებულად გვინდა დავინახოთ ეს. თუკი ტორის აიკიდოს პრინციპის დაცვა უნდა, ის არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დადიოდეს უკეს გარშემო ნაბიჯებით. ტორი არ დადის, ის მხოლოდ მუდმივად ტრიალებს თავისი ღერძის გარშემო და სწორედ ამაში მდგომარეობს გამოთქმის აზრი – „უფეხებოდ სიარული“ – რომელსაც ოსტატი ნაკაძონო იყენებდა. ასეთ დროს უკე ტორის ბრუნვით მოძრაობას მიჰყავს და მის გარშემო ტრიალებს, რასაც ფიზიკაში კუთხურ სიჩქარეს უწოდებენ:

ერთ დღეს, ივამაში, ერთმა მოწაფემ საიტო სენსეის დაუსვა შეკითხვა, რომელიც დამახასიათებელია შესწავლის იმ პერიოდისთვის, როცა ადამიანს არ ესმის, რომ ასეთი შეკითხვის დასმას აზრი არ აქვს, თუკი ცოდნის გზაზე გარკვეული მანძილი არ გაქვს გავლილი. გულუბრყვილოდ ჰკითხა, რა არის აიკიდოს საიდუმლოო. საიტო სენსეიმ მკვირცხლად მიუგო, აიკიდოს საიდუმლო… აქ არის, უბრალოდ და მარტივად, თქვენს ფეხებთანო. აიკიდოში მუშაობის მთავარი აზრი გადაადგილების პრინციპის გაგებაში მდგომარეობს. თუ ეს გადაადგილება გაგებული და შესრულებული იქნება, ტექნიკა, ილეთები სპონტანურად დაიბადება, რადგან ისინი ამ გადაადგილების როტაციულ ლოგიკაში ეწერებიან და იქიდან ბუნებრივი შედეგის სახით ჩნდებიან. სწორედ აქედან ამოჩქეფს ტაკემუსუ აიკის სასწაულებრივი სამყარო, რომელზეც ო-სენსეი ლაპარაკობს. თავისთავად ცხადია, რომ საიტო სენსეის პასუხი ჰერმეტული დარჩა იმხანად იმ მოწაფისთვის.

ფილიპ ვოარინო
2023 წელი

წყარო: https://www.aikidotakemusu.org/laction-immobile/