Categories
სტატიები

შიჰო ნაგე – Spira mirabilis

ისწავლეთ, როგორ შეასრულოთ შიჰო ნაგე ისე, რომ მიაღწიოთ იდეალური ძალისა და უსაფრთხოების მდგომარეობას ლოგარითმული სპირალის წყალობით.

შიჰო ნაგეს სპირალი ლოგარითმული სპირალია, ჰომითეტიაა, რაც ნიშნავს, რომ თითოეულ მის წერტილს მუდმივი კონტაქტი აქვს ყველა დანარჩენთან, აქედან გამომდინარე კი ის მკაცრად ერთნაირ გზას გადის სივრცეში. “Eadem mutata resurgo“, მე კვლავ ვიბადები ჩემივე თავის თანასწორი, აი როგორ აღწერს ამ შესანიშნავ მრუდს ჟაკ ბერნული.

აიკიდოში მოვარჯიშისათვის ეს მათემატიკური კანონი იმას ნიშნავს, რომ მნიშვნელობა არა აქვს, შიჰო ნაგე სრულდება ჯოს, კენის, თუ შიშველი ხელის შეტევის პასუხად. როგორიც არ უნდა იყოს გარემოებები, შიჰო ნაგეს სპირალი მუდამ ერთი უნდა იყოს და დასრულდეს ყოველთვის ერთსა და იმავე ადგილას, უცვლელად, ზუსტად უკეს ზურგსუკან:

ტორის მოძრაობის მრუდი საპირისპირო მიმართულებით მიჰყვება სპირალის ზრდას, ის ამ სპირალის თავდაპირველი წერტილიდან იწყება და ბოლოს თავის დასაწყისს უბრუნდება.

ეს დასაწყისი გეომეტრიულად უკეს ვერტებრალური ღერძის შუაგულში მდებარეობს და ამ ღერძისთვის წონასწორობის დასაკარგინებლად არსებითია, რომ სპირალის ძალა მივიყვანოთ და თავი მოვუყაროთ ზუსტად ამ წერტილში. ამისათვის კი უნდა გავაგრძელოთ ბრუნვა შორს, უკეს ზურგისკენ.

მაგრამ მეთოდი მოძრაობის ამ ასპექტს არ გვიჩვენებს, პირიქითაც კი, ის მოითხოვს, რომ ტორიმ შეწყვიტოს თავისი ბრუნვა უკეს გვერდით, რათა ამ უკანასკნელს უსაფრთხოდ ვარდნის საშუალება მისცეს. ამგვარი პრაქტიკა, რომელიც პედაგოგიკის ზოგერთ მოთხოვნას პასუხობს, შესაძლებელია გარკვეულ პირობებში (კატატე დორი, შომენ უჩი, იოკომენ უჩი…), მაგრამ მისი შესრულება შეუძლებელია სხვა პირობებში, ჯო დორის დროს, მაგალითად, ან როდესაც უკეს ორივე ხელი დაჭერილია, როგორც ნაჩვენებია ეს წინა ტექნიკურ სტატიაში, ისევე როგორც წინამდებარე ვიდეოში:

ის ამბავი, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შიჰო ნაგეს შესრულება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუკი ტრიალის ბოლოს უკეს ზურგსუკან შევალთ, რათა ძალისა და უსაფრთხოების იდეალურ პოზიციაში აღმოვჩნდეთ, ნათელი დადასტურებაა იმისა, რომ შესრულების ამგვარი მანერა უნივერსალური პირობაა ყველა შიჰო ნაგესათვის, როგორიც არ უნდა იყოს ის. მართლაც, სხვაგვარად რომ ყოფილიყო, ეს იმას ნიშნავდა, რომ მიმართება ლოგარითმული სპირალის წერტილებს შორის არ არის მუდმივი, რომ ის შეიძლება განსხვავდებოდეს გარემოებების მიხედვით… ეს კი მაშინ მათემატიკის კანონის უარყოფა იქნებოდა.

ამას აბსურდით დემონსტრაცია ეწოდება: აბსურდია იმის თქმა, რომ ლოგარითმული სპირალი არაა უცვლელი, ან შიჰო ნაგეს შესრულება ხან ერთი გადაადგილებით შეიძლება და ხან მეორეთი, იგივე იქნებოდა გვეთქვა, რომ ლოგარითმული სპირალის უცვლელობა დაცული არ არის, რაც აბსურდია. ო-სენსეის გადაადგილების მკაცრი გეომეტრიული
ასპექტის უფრო სრულ კვლევას იპოვით, თუკი წაიკითხავთ ან გადაიკითხავთ ტექნიკურ სტატიას, სახელად „აქვს თუ არა აზრი ო-სენსეის სიტყვას #2″.

ფილიპ ვოარინო
2023 წელი

წყარო: https://www.aikidotakemusu.org/shiho-nage-spira-mirabilis/