სტატიები

სტატიის დედანი ინჟინერი არ გახლავართ და აქ ვლაპარაკობ ფენომენზე, კერძოდ, კავიტაციაზე, რომელსაც მხოლოდ შორიდან ვიცნობ. ამიტომ შემისწორეთ, თუ რამეში შევცდები.
სტატიის დედანი მეთოდში ში-ჰო ნაგე საშუალებას გვაძლევს უკე ოთხი სხვადასხვა მიმართულებით მოვისროლოთ. რეალობაში კი ში-ჰო ნაგე საშუალებას გვაძლევს უკე მოვისროლოთ
წინასწარვე ვიტყვი, რომ კი... რასაკვირველია. მაგრამ საინტერესოა, რამ გააჩინა ეს შეკითხვა? რატომ დადგა ეჭვქვეშ ამ სწორუპოვარი საბრძოლო ხელოვნების რეალურობა? ვეცდებით
წყარო: https://aikidotakemusu.org/au-dela-de-la-methode-114/ კუმიჯოები (აქ ნომერი 1), კუმიტაჩები და, ზოგადად, ყველა სავარჯიშო იარაღით, უნდა სრულდებოდეს ნელა. ივამაში საიტო სენსეი ყოველგვარ სისწრაფეს
ნი ნო ტაჩი წყარო: https://aikidotakemusu.org/au-dela-de-la-methode-2/ სწორხაზოვანი სუბურის პირველი დარტყმა (შდრ. « მეთოდის მიღმა #1) ძალიან ჰგავს უჩი ტაჩის ხმლის გედანის ბლოკირებას, რაც
ნი ნო ტაჩი წყარო: https://aikidotakemusu.org/au-dela-de-la-methode-1/ ამ ვიდეოში ნაჩვენებ სავარჯიშოს საიტო სენსეის მეთოდის მიხედვით ნი ნო ტაჩი ეწოდება. იგი უნდა განვიხილოთ,
წყარო: https://aikidotakemusu.org/presentation-de-tai/ ვინც უარს ამბობს მეტოქეობაზე, ის ყოველგვარ კრიტიკასაც გაურბის - ლაო ძი. დისციპლინა, რომელიც ჩვენს დროში აიკიდოს სახელით ისწავლება,