Categories
სტატიები

მე-7 კუმიჯოში უკე ჯო სამჯერ ზედიზედ ურტყამს ჯოხის ერთი და იმავე ბოლოთი. ეს მეთოდია.

სტატიის დედანი

ჯოს ბოლოები მეთოდში შეიძლება იხმარებოდეს ერთმანეთის მონაცვლეობით, მაგრამ საინტერესოა, შევნიშნოთ, რომ არასდროს იხმარება ისინი ერთდროულად.

ეს ნორმალურია სამი არსებითი მიზეზის გამო.

პირველი ის გახლავთ, რომ იარაღი მეთოდში ერთადერთი მეტოქის წინააღმდეგ გამოიყენება და რომ, ცხადია, შეუძლებელია ერთდროულად დაარტყა ერთ ადამიანს ჯოს ორივე დაბოლოება. ერთდროულად შეიძლება მხოლოდ ორ სხვადასხვა მოწინააღმდეგეს დაარტყა.

მეორე მიზეზი კი ისაა, რომ ორი მოწინააღმდეგისთვის ერთი ორდაბოლოებიანი იარაღის ერთდროულად დარტყმა რომ შევძლოთ, ეს იარაღი საკმარისად გრძელი უნდა იყოს, ხოლო უკე ჯო მომაკვდინებელი ხრახნის ბრუნვის ცენტრად უნდა იქცეს. ასეთ ვითარებაში გაგვახსენდება, რომ აიკიდოს ჯო სინამდვილეში შუბია, რომელსაც ორივე ბოლოში მჭრელი პირები უკეთია და რომელიც ო-სენსეიმ დაამოკლა, მაგრამ რომელიც, ჩვეულებისამებრ, შუბის წესებით უნდა იხმარებოდეს.

მესამე მიზეზი ისაა, რომ შეუძლებელია, თუნდაც საკმარისად გრძელი იარაღით, ერთდროულად დაარტყა ორ მეტოქეს, თუკი ყველანი დავრჩებით სწორ ხაზზე, მეთოდი კი მოითხოვს, რომ ხაზზე ვიმუშაოთ. ერთი შუბის ორი მოწინააღმდეგისთვის ერთდროულად დარტყმა შესაძლებელია მხოლოდ ირიმი-ტენკანის ბრუნვით, რაც საშუალებას გვაძლევს ორ მოწინააღმდეგეს შორის დარჩენილი თავისუფალი კუთხის ცენტრში დავტრიალდეთ და მისწვდეს მათ, ერთს გედანის დონეზე და მეორეს ჯოდანის სიმაღლეზე, ერთდროულად და ყოველ ჯერზე.

ნიშანდობლივია, რომ მე-7 კუმიჯოს „საბაზო“ საბოლოო მოძრაობა იცვლებოდა დროთა მანძილზე საიტო სენსეის სწავლებაში. მართლაც, 1970-1980-იან წლებში, საიტო სენსეი საბოლოო დარტყმას ასწავლიდა ჯოდანით (იდაყვში), როგორც საბაზო, და გედანის დარტყმით (ფეხში გამოდებით მოცელვა), როგორც ვარიაციულ ფორმას. შემდგომში მან გადაანაცვლა ეს მიმდევრობა, გედანის დარტყმა საბაზო, ჯოდანის დარტყმა კი სახეცვლილ ფორმად წარმოგვიდგინა.

რასაკვირველია, უნდა დავტოვოთ მეთოდის ფარგლები, განხილვებში რომ შევიდეთ, მაგრამ მისი საზრუნავი ამ ცვლილების შეტანისას აუცილებლად უკავშირდება იმ ამბავს, რომ რეალობაში საკითხი არჩევაზე კი არ დგას, ერთი დარტყმაა თუ მეორე – ვინაიდან ორივე ერთდროულია – არამედ არჩევაზე, თუ რა თანამიმდევრობით გადავწყვიტოთ მათი სწავლება. ცნებები „საბაზო“ და „ვარიაცია“ აქ, ისევე როგორც სხვაგან, მხოლოდ უფრო კომპლექსურ ცნებებთან მიახლოების პედაგოგიური საშუალებაა და სხვა არაფერი, იმისათვის, რომ გამარტივებულ დონეზე გავუშინაურდეთ ბევრად უფრო რთულ ტექნიკებს და შემდგომ ისინი საქმეში ჩართოთ ნამდვილი მოძრაობისას.

ფილიპ ვოარინო, 2019 წლის ივლისი.