Categories
სტატიები

ში-ჰო

სტატიის დედანი

მეთოდში ში-ჰო ნაგე საშუალებას გვაძლევს უკე ოთხი სხვადასხვა მიმართულებით მოვისროლოთ. რეალობაში კი ში-ჰო ნაგე საშუალებას გვაძლევს უკე მოვისროლოთ ერთი საწყისი წერტილიდან ოთხი სხვადასხვა მიმართულებით.

აქ ერთი დიდი განსხვავებაა : ამაში არ იგულისხმება იგივე მიმართულებები, მეთოდის მიმართულებებიდან რეალობაში მხოლოდ ორია გამოყენებადი. მაგალითად, მეთოდის კლასიკური ომოტე ფორმა აკრძალული და შუეძლებელია რეალურ კონტექსტში, იმიტომ რომ იგი არ შეესატყვისება რეალობის პრინციპს და ო-სენსეის სწავლებას, რომელიც ღაღადებს, აიკიდოს ნებისმიერი ილეთი ერთ მოწინააღმდეგესთან ისე უნდა მუშაობდეს, როგორც ოთხთან მუშაობსო.

მართლაც, ნათლად ჩანს ვიდეოში, რომ მეთოდის კლასიკური შიჰო ნაგე ომოტეს შესრულება ოთხ მოწინააღმდეგესთან შეუძლებელია, იმიტომ რომ ილეთის შესრულების ეს ხერხი ტორის დაუცველს ტოვებს გარშემო მყოფი მოწინააღმდეგეების შეტევებისაგან.

თუკი ეს ფორმა ისევე კარგად არ მუშაობს ოთხ მოწინააღმდეგესთან, როგორც ერთთან, ყველაფერი მარტივია, ეს არ არის აიკიდოს ტექნიკა : სწორედ ამას გვასწავლის ფუძემდებელი.

თუმცაღა, რაკი ეს ფორმა არსებობს მეთოდში, გამოდის, რომ მას რაღაც სარგებელი მოაქვს. ცხადია, ეს არ არის უშუალო და მყისიერი საბრძოლო სარგებელი : იგი ერთგვარი შესავალია ნამდვილ ფორმაში.

საბრძოლო ფორმა რთული შესასრულებელია და მეთოდიც გვთავაზობს, გავამარტივოთ ეს ფორმა მის უკეთ შესასწავლად და იმ ფუნდამენტის შესაქმნელად, რომელიც მეორე საფეხურზე ნამდვილ ფორმასთან მისასვლელ გზას გაგვიხსნის. ეს ფორმა ასე უფრო იოლი მისაწვდომი ხდება.

მეთოდს უდიდესი სარგებელი მოაქვს, მაგრამ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ყველაფერი, რასაც ის გვთავაზობს, გამოსაყენებელი იყოს საბრძოლო სიტუაციის რეალობაში. არ გამოგვრჩეს მხედველობიდან, რომ პედაგოგიური ხასიათის ნებისმიერ გამარტივება, რაც რთულ რეალობასთან მისასვლელად გამოიყენება, ამავდროულად ამ რეალობის გადასხვაფერებაა. არ არსებობს დამალვა-დაფარვის რაღაც თვითნებური სურვილი, ყველაფერს მალავს თავად იმ ხერხის თავისებურება, რომელიც მათ აღმოსაჩენად და შესაცნობად გამოიყენება. სწორედ აქაა ინისა და იანის სახეები : საგნებს მალავს თავად ის მოქმედება, რომელიც მათ აღმოჩენას ცდილობს და ისინი ხილულნი ხდებან იმ მოქმედებისაგან, რომელიც მათ დამალვას ცდილობს.

სიტყვამ მოიტანა და აი კარგი ცხოვრებისეული სიბრძნე : ყველაფრის გამართლება შეიძლება მისი საპირისპიროთი, ხოლო პასუხისმგებლობებისაგან გაქცევა საუკეთესო საშუალებაა იმის დასანახად, როგორ გიჭერენ მაინც ისინი ბოლოს. მაგალითად, ამიტომ ხდება, რომ პლანეტა დღეს ადამიანს გარესამყაროს მიმართ გაუაზრებელი ქცევის საფასურს უკან უგზავნის. ადამიანმა უნდა იტვირთოს საკუთარი პასუხისმგებლობა, თუ უნდა მშვიდობიანად იცხოვროს ამ სამყაროში.

ფილიპ ვოარინო, 2019 წლის მაისი.