Categories
სტატიები

სიჩი ნო ავასე – ჰენკა

წრე ჰანმიდან ჰანმიში ჰიტო ემისა და კენკა გოშის გავლით იკვრება და ტექნიკები სულ ერთი და იმავე მოდელის მიხედვით შეიძლება გადაებას ერთმანეთს.

სიჩი ნო ავასე არის ავასეს (ჰარმონიზაციის) სავარჯიშო, რომელიც მე-7 (სიჩი ნო) სუბურს ეფუძნება და მისი სახელწოდებაც სწორედ აქედან მომდინარეობს.

ის ჰიდარი ნო კამაედან (მარცხენა დგომი) იწყება:

პირველ თვლაზე უჩი ტაჩი იოკომენით უტევს უკე ტაჩის, ეს უკანასკნელი კი შომენით პასუხობს:

მეორე თვლაზე კი უკე ტაჩი შეტევის ხაზიდან გვერდით აწევინებს ხმალს უჩი ტაჩის:

ყოველგვარი ღიაობის ჩასაკეტად უკე ტაჩის ხმალმა არ უნდა დატოვოს თავისი ადგილი ცენტრალურ ხაზზე, რაც ხდება ხოლმე, როდესაც უჩი ტაჩის ხმალს ზედმატად დიდი ამპლიტუდით ურტყამენ. მოძრაობა უნდა იყოს მოკლე და უჩი ტაჩის ხმალი იმ ზომით უნდა გადაწიოს გვერდით, რომ თავად ცკით შესვლა შეძლოს:

ხმლის შესასვლელად საკმარისია ეს სივრცე და მოკლე იმპულსი კმარა ამ გახსნისათვის. უნდა მოვიშოროთ ის აზრი, რომ საჭიროა უჩი ტაჩის ხმლის დიდი მოძრაობით ძალიან შორს გაწევა.

სინამდვილეში არ არსებობს ორი მოძრაობა – ერთი ხმლის გადასაწევად და მეორე ცკით საჩხვლეტად – არის მხოლოდ ერთი მოძრაობა. მოწინააღმდეგის ხმალს თავად ცკი წევს გვერდით, რომელსაც უკე ტაჩის ხმალი ერთგვარი ჩახვევით ასრულებს:

ყურადღება

არ უნდა ვუჩხვლიტო ჰანმიში, რადგან ჰანმი დგომია და არა მოქმედების რომელიმე მომენტი.

ჰანმი წინ უნდა უსწრებდეს და მოჰყვებოდეს მოქმედებას, ხოლო დარტყმის მომენტში კენკა გოშის (ტერფები ოთხკუთხედად) პოზიციაში უნდა ვიყოთ, ეს ზოგადი წესი ძალაშია აიკიდოს ყველა მოძრაობის დროს, ესაა ცნობილი კვადრატი, რომელიც სხეულის მიერ ჰანმიში სამკუთხედად დგომას მოჰყვება და რომელსაც ჰიტო ე მით გახსნის საშუალებით ვაღწევთ.

ჰანმის პოზიციის მიღება გვაშორებს უჩი ტაჩისაგან, ეს ბიომექანიკური ფაქტი ადვილად შეიძლება შემოწმდეს. უკანა თეძოს გარიდებისას ეს გარდაუვალი შედეგია. შეუძლებელია სხეულის ამ უკან დაწევის კომპენსირება ხელების წინ გაშვერით, რადგან ამ უკანასკნელთ არა აქვს ამდენი ავტონომია და მოქმედება აიკიდოში. ხელები მხოლოდ სხეულთან ერთად მოძრაობს.

ასეთ დროს ვხვდებით, რომ ეს დაშორება შეუთავსებელია ირიმის ცნებასთან, რაც პირიქით, მოწინააღმდეგესთან მიახლოვებას მოითხოვს.

და პირუკუ, ეს დაშორება სრულიად აუცილებელია მოწინააღმდეგის სხეულიდან ხმლის წვერის გამოსაძრობად, როდესაც ერთი მოქმედება დასრულდება და მეორე უნდა დაიწყოს… სწორედაც ჰანმით:

წრე ჰანმიდან ჰანმიში ჰიტო ემისა და კენკა გოშის გავლით იკვრება და ტექნიკები ერთმანეთს უცვლელი ციკლით, ყოველთვის ერთი და იმაბე მოდელით შეიძლება გადაებას.

საბრძოლო ეფექტურობა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა პასუხი ერთნაირია ყველა გარემოებაში, როდესაც გამოსავალთა „კატალოგი“ არ არსებობს. შეტევებისა და სიტუაციების ნაირგვარობა, ისევე როგორც მათი მოულოდნელობა, ერთ, საერთო პასუხს მოითხოვს.

აიკიდო არის გზა, რომელიც ცდილობს იპოვოს მრავალთაგან „ერთი“ და რომელიც ამ სიმრავლეს ამ „ერთით“ პასუხობს. აიკიდოს ტექნიკები, გარეგნულად რაგინდ განსხვავებულიც არ უნდა იყოს ერთმანეთისაგან, ყველანი ერთადერთი ფუნადმენტური გადაადგილებისაგან იშვება. ეს გახლავთ ო-სენსეის დიადი აღმოჩენა. ირიმი-ტენკანი ამ გადაადგილების სახელწოდებაა, ტაი ნო ჰენკა მისი გამოყენების დასახელება, ხოლო ტაი საბაკი ტაი ნო ჰენკას შედეგია. ტექნიკები (ილეთები) შემთხვევითობებია, ისინი ნაკლებად მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ მნიშვნელობით უნდა „დავივიწყოთ“ ისინი.

ფილიპ ვოარინო
28 აგვისტო, 2022 წელი

წყარო: https://www.aikidotakemusu.org/shichi-no-awase-henka/