Categories
სტატიები

შიჰო ნაგე – რიო კატა დორი

წყარო: https://aikidotakemusu.org/shiho-nage-ryo-kata-dori/

როდესაც რეალურ მუშაობაზე გადავდივართ, ჰიტო ე მის გახსნა უნდა იყოს მყისიერი, ყოველგვარი მოსამზადებელი ფაზის გარეშე.

ამ სავარჯიშოს სასწავლო ფორმაში პირველ თვლაზე ტორი ისე გადაადგილდება, რომ უკეს მიმართ პერპენდიკულარულად აღმოჩნდება – დგომში, რომელსაც არასწორად უძახიან ჰიტო ე მის „პოზიციას“ – და მზადაა მოძრაობის მეორე ნაწილზე გადასასვლელად, რომელსაც უკეს ხელის გარშემო შიჰო ნაგეს ცნობილი ბრუნვა წარმოადგენს.

მართალია, რომ ჰიტო ე მის გახსნა უმნიშვნელოვანესია შიჰო ნაგეს ბრუნვის დაწყებისათვის, მაგრამ ისიც ცხადია, რომ პედაგოგიური შესრულება, რომელიც მოითხოვს ტორისაგან, მოამზადეოს მოძრაობა 90°-იანი დგომიდან, იმ თვლაზე, რომელიც წინ უსწრებს საკუთრივ ბრუნვას, შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, თუკი ნებისმიერი სხვა, დამატებითი თავდამსხმელის არსებობას სრულად გამოვრიცხავთ. და ეს წესი მოქმედებს როგორც რიო კატა დორის დროს, ისე რიოტე დორისა თუ კატატე დორის შემთხვევაში.

მართლაც, თუკი ამგვარად შესრულებული სავარჯიშო უსაფრთხოა მოწინააღმდეგის მიმართ, რომელიც მხრებში გვავლებს, ის თვითმკვლელობა იქნებოდა რამდენიმე მოწინააღმდეგის შემთხვევაში, რადგან ტორის სხეულს ღიად და დაუცველად ტოვებს თავდამსხმელებისათვის, რომლებიც გვერდებიდან გვიტევენ.

იოლი გასაგებია, რომ კონფლიქტის დროს ეფექტურობის მისაღწევად ბრუნვა ყოველთვის მყისიერი უნდა იყოს და ვერაფრით ვერ იარსებებს თვლა, რომელიც წინ გაუსწრებს ბრუნვას. თვლა 90°-ზე, რომელსაც მეთოდში ვხვდებით ბრუნვის დაწყების წინ, სრულიად ხელოვნურია, ის სასწავლო მიზნით არსებობს, რათა მოწაფემ ბევრჯერ გაიმეოროს, რათა მას საშუალება მიეცეს, გაუშინაურდეს ჰიტო ე მის გახსნის პრინციპს გამარტივებულ კონტექსტში და ამგვარად, სწრაფად ჩასწვდეს მას.

როდესაც შემდეგ სასწავლო სამუშაოდან რეალურ მუშაობაზე გადავდივართ, ეს პედაგოგიური ხერხი უნდა გაქრეს და ჰიტო ე მის გახსნა მყისიერად უნდა განხორციელდეს, ყოველგვარი მოსამზადებელი ფაზების გარეშე, რადგან სწორედ მისი წყალობით ხდება შესაძლებელი ერთდროულად ბრუნვა და უკეს ხელის ქვეშ გავლა.

აქ ნაჩვენები სავარჯიშო მხოლოდ ასე შეიძლება იყოს შედეგიანი და ამასთან უზრუნველყოს ტორის უსაფრთხოება ოთხივე მხრიდან წამოსწული შეტევებისაგან.

ფილიპ ვოარინო
5 აპრილი 2021