Categories
სტატიები

უშირო რიოტე დორი ჯუჯი ნაგე

უშირო რიოტე დორი ჯუჯი ნაგე სხვა არაფერია, თუ არა იკიოს შესრულების ერთგვარი ხერხი, როცა უკეს იდაყვს მისივე მეორე ხელით ვაწვებით ზევიდან.

ჯუჯი ნაგეს ეს სტატია უშუალოდ მოჰყვება „უშირო რიოტე დორი იკიოს“ სტატიას.

პირდაპირი კავშირი მართლაც არსებობს ამ ორ მოძრაობას შორის და უშირო რიოტე დორის კარგად ფლობა აუცილებელია იმისათვის, რომ უშირო რიოტე დორი ჯუჯი ნაგეს სწორად შესრულება ვისწავლოთ.

უშირო რიოტე დორი იკიოს დროს ვთქვით, რომ თეძოების ტრიალს ფეხი უკან გააქვს შეტევის ხაზიდან და ამგვარად ქმნის სიცარიელეს, რომელშიც „ვარდება“ უკე.

ფეხის ეს გატანა უკნისკენ იმისთვისაცაა აუცილებელი უშირო რიოტე დორი ჯუჯი ნაგეს დროს, რომ საჭიროა საკმარისი ძალა განვავითაროთ უკეს მეორე ხელის ასაღებად, რათა იკიო მის იდაყვზე მისივე საკუთარი ხელით შევასრულოთ:

მართლაც, უშირო რიოტე დორი ჯუჯი ნაგე მხოლოდ და მხოლოდ ოდნავ და ერთგვარად თავისებური ხერხია იკიოს შესასრულებლად, და უკეს იდაყვს თავისივე მეორე ხელით ვაწვებით. უკანა თეძოს უკან გატანა აუცილებელია საჭირო ძალის მისაღებად, იმისათვის, რომ უკეს ხელებს ჯვრის ფორმა მივაღებინოთ.

გავიხსენოთ, რომ ჯუჯი იაპონურად რიცხვ ათს (ჯუ) ნიშნავს და იწერება ასე:  十. ამიტომაც საჭიროა უკეს ხელებს რიცხვი  十 (10)-ის ფორმა მივაღებინოთ :

უკანა ფეხის უკან გატანა მხოლოდ თეძოს წინისაკენ ბრუნვის შედეგია და მართალია, რომ ჯუჯი ნაგეს გაკეთება ამ ფეხის უკან გატანის გარეშეც შესაძლებელია. მაგრამ, სამაგიეროდ, შეუძლებელია ამ ტექნიკის შესრულება თეძოს უკნისაკენ შეტრიალების გარეშე. სწავლება მოითხოვს, რომ მოძრაობები გავზარდოთ, გადაჭარბებულად ვაკეთოთ, ამიტომაც ფეხის უკან გატანა აუცილებელია დამწყებთათვის, რომლებსაც უამისოდ არ ეგონებათ, რომ თეძოების ბრუნვა მოძრაობისთვის საჭიროა და რომლებიც დაკმაყოფილდებიან იმით, რომ ტექნიკას მხოლოდ ხელების ძალით შეასრულებენ, რად აიკიდო არ არის.

ეს შენიშვნა პასუხს სცემს ერიკის ამასწინანდელ პოსტს უშირო რიოტე დორი იკიოს შესახებ.

უშირო რიოტე დორისაგან განსხვავებით, უკეს ზედა ხელის მაჯას ამჯერად ზევიდან ვავლებთ ხელს კოკიუ ჰოს შეგრძნების ფორმით:

შეუძლებელია ჯუჯი ნაგეს შესრულება, თუკი მაჯას ქვევიდან ჩავავლებთ, როგორც უშირო რიოტე დორი იკიოს საბაზო ფორმაშია.

თუმცა შეგახსენებთ, რომ არსებობს უშირო რიოტე დორი იკიოს უფრო პირდაპირი ფორმა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, უკეს მაჯას ზევიდან ჩავავლოთ ხელი. მე ვიტყოდი, რომ ეს ფორმა უფრო ზედა დონის პრაქტიკას მიეკუთვნება, რადგან თეძოების ბრუნვის კარგი ფლობა აუცილებელია მაჯის ზევიდან ჩასავლებად, ისე რომ გაძალიანების ან კონტრ-ტექნიკის საფრთხე არ დაგვემუქროს:

მთელი ეს ახსნა-განმარტება რომ შევაჯამოთ, უკნისაკენ ბრუნვა აუცილებელი პირობაა უშირო რიოტე დორი ჯუჯი ნაგეს სწორი შესრულებისათვის. უკანა ფეხის უკან გატანა, რაც ამ ბრუნვას შედეგად მოჰყვება, მხოლოდ თანმხლები, მეორადი ელემენტია, მაგრამ თუკი დარჩება შესრულებისას, ის სწორია და ტექნიკის სწორ ხაზს ინარჩუნებს. სხვათა შორის, ის აუცილებელია მოწაფეთა სწორი განვითარებისთვის.

ფილიპ ვოარინო
2 ოქტომბერი, 2022

წყარო: https://www.aikidotakemusu.org/ushiro-ryote-dori-juji-nage/