Categories
სტატიები

იოკომენ უჩი შიჰო ნაგე (კოტაი)

სტატიის დედანი

საიტო სენსეის მიერ ამ ვიდეოში კოტაის ყაიდაზე შესრულებული შიჰო ნაგე გადაშლილი წიგნია მათთვის, ვისაც უნდა, რომ სულ ცოტა დრო მაინც დაუთმოს ამ მოძრაობის დეტალების ნახვას.

1 – მოძრაობას იწყებს არა უკე, არამედ საიტო სენსეი. მაშასადამე, ტორი იღებს შეტევას, რომელსაც იგი წამით წინ უსწრებს, ან გნებავთ, ამზადებს.

2 – ტორის მხრიდან არავითარი უკან დახევა არ არის: ჰანმის შეცვლის მომენტში მიღებული კუთხე იდეალურია უკესთვის წონასწორობის დასაკარგინებლად და ამასთან შეიძლება ატემის დარტყმაც. სწორედ ეს კუთხე მისცემს საშუალებას ტორის, ისე გააშლევინოს უკეს ხელი, რომ ტრიალი, რომელიც ამას მოჰყვება, შესრულდეს შედეგიანად და თან მოწინააღმდეგისათვის მიუწვდომელ მანძილზე.

3 – ტორის ორივე ხელი უკეს მაჯას ძალიან ზუსტი და, ყველა შიჰო ნაგესთვის უცვლელი სახით ევლება: უკეს ხელის დაბოლოებასთან უფრო ახლოს მყოფი ტორის ხელი ევლება ცერის დასაწყისს, ის პირველ რიგში ევლება, მეორე ხელი კი, რომელიც სახეში ურტყამს, თავის სვლას უკეს წინამხრის ჩავლებით, ზუსტად პირველი ხელის ზევით ამთავრებს.

ამგვარი შესრულება, ძალიან თვალსაჩინო ამ ვიდეოში, რაციონალურია მოძრაობის მსვლელობისას, და ისე ხდება, რომ ტორის ისვე აძლევს ამავდროულად საშუალებას, საკუთრივ გდების მომენტში ხელები აღარ ჰქონდეს გადაჯვარედინებული: რაკი ხელები გადაჯვარედინებულია ტრიალის დასაწყისში, ტორის ხელს, რომელსაც უკეს ცერის დასაწყისი უჭირავს, შეუძლია კარგად გაუჭიმოს უკეს მკლავი და რაკი ხელები გადაჯვარედინებულია ტრიალის დასაწყისში, ტრიალი ბუნებრივად გადმოაჯვარედინებს მათ, რათა ჩავლება ყველაზე ძლიერი და ყველაზე ეფექტური იყოს.

ხელების მდებარეობის შენაცვლება მოძრაობის დასაწყისში ხელს უშლის უკეს მკლავის გაჭიმვას, მაშასადამე მისთვის წონასწორობის დაკარგინებას და, შედეგად, ტორი სახიფათოდ ტრიალებს წონასწორობაში მყოფი მოწინააღმდეგის მკლავის ქვეშ. თუ დავუშვებთ, რომ ტორი მაინც ახერხებს ტრიალის დასრულებას, მისი ჩავლება უკეს მაჯაში და მისი მიმართება უკესთან ძალიან სუსტია საიმისოდ, რომ ძლიერი მეტოქის დაგდება შეძლოს.

4 – ტრიალის ბოლოს უკეს წინამხარი ტორის თავის ზევით მიდის ხმალივით, ტორის ორივე ხელი ზუსტად კინკრიხოსთანაა, ისინი არ ადის თავის გვერდითა მხარეს. ეს მომენტი მეთოდში ტრიალის დასასრულს წარმოადგენს, შედეგად, უკე ძირსაა ჩაყვანილი – საწყისი ბრუნვის საპირისპირო მიმართულებით – რათა მისი ვარდნა მოსახერხებელი იყოს და თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი დაზიანება. რეალობაში საწყისი ბრუნვა იქამდე უნდა გაგრძელდეს, ვიდრე უკეს კეფა მიწას არ შეეხება, მაგრამ ეს მოძრაობა ძალიან დიდ ძალას ავითარებს და უკეს ვარდნის შემსუბუქების ყოველგვარ შესაძლებლობას უსპობს. ამიტომაც მეთოდი კრძალავს მის შესრულებას ბოლომდე. ილეთის ეს ასპექტი განსაკუთრებულად მკაფიოდ ჩანს საიტო სენსეის ვიდეოში.

ფილიპ ვოარინო, 2019 წლის ივლისი.