Categories
სტატიები

შიჰო ნაგე : საბრძოლო კიჰონი

უფრო პირდაპირი ფორმა, რომელიც ისევე აკარგვინებს უკეს წონასწორობას, მაგრამ ამას მყისიერად აკეთებს და არ ხდება საჭირო ორი ნაბიჯით გვერდზე, 90°-ზე გასვლა.

შიჰო ნაგეს კიჰონის ყველაზე საბაზო ფორმა ის ფორმაა, რომელიც ტორისაგან მოითხოვს უკეს მიმართ 90°-იან გადაადგილებას, წინასწარ, ხელის ქვეშ გასვლამდე. ეს გადაადგილება, რომელიც ორი ნაბიჯის საშუალებით სრულდება სხეულის ჰიტო ე მით გახსნისათვის, ფუნდამენტურია და მთელ თავის პედაგოგიურ შინაარსს სტატიკური (კოტაი) მუშაობის დროს იძენს. სწორედ ის გვაძლევს საშუალებას, გავიგოთ, თუ რომელი ღერძები

აკარგვინებს წონასწორობას უკეს შიჰო ნაგეს ტექნიკის – ხელის ჩახვევის – დროს.

მაგრამ როგორც კი ეს ფორმა გამოიყენება არაერთი უპირატესობის მისაღწევად, რა უპირატესობებიც სწავლის დონეებს ახასიათებს, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს პედაგოგიური თვისებები არ ანიჭებს მას საბრძოლო რეალურობას, რადგან ერთი მხრივ, ნელია, მეორე მხრივ კი ტორის ზურგს აშიშვლებს მოწინააღმდეგისათვის, რომელიც ამ მხრიდან მოვიდოდა შეტევისათვის.

ამიტომაც შემდეგ უნდა ვივარჯიშოთ უფრო პირდაპირ ფორმაში, რომელიც იმავე ხერხს ხმარობს უკეს გამოსაყვანად წომასწორობიდან, მაგრამ ამჯეად ამას ის აკეთებს მყისიერად, ისე, რომ ადგამს ორ ნაბიჯს გვერდზე, 90°-ით.

მართლაც, სხეულის გვერდზე გადაადგილება აღარ გვჭირდება უკეს ხელის ქვეშ გასასვლელად, ეს სხეულის ღერძის უბრალო ტრიალით მიიღწევა, რაც მყისიერად ხსნის სხეულს ჰიტო ე მიში და ამით საშუალებას გვაძლევს უკეს ხელი სწორად გავჭიმოთ და, ბოლოს, უკანა ფეხიც შევიტანოთ.

აქ იგულისხმება შიჰო ნაგე ომოტეს საბრძოლო ფორმა: ის სწრაფია, სრულიად ეფექტური და ზურგს არ ტოვებს სახიფათოდ გახსნილს. სწორედ ისაა ნაჩვენები ვიდეოზე, სწორედ ამას იყენებდა საიტო სენსეი, როდესაც არ ასწავლიდა საბაზო ფორმას.

კარგია ამ მოძრაობის კეთება ნელა, თუ თან ვკონცენტრირდებით სხეულის ბრუნვისა და უკეს ხელის სწორად გაჭმვის შესწავლაზე, ეს უკანასკნელი კი აუცილებლად უნდა დავზოგოთ გდების დროს. თუკი შიჰო ნაგეს საბრძოლო სახით, მთელი ძალით შეასრულებს გამოცდილი მოვარჯიშე, ეს ილეთი სასიკვდილო ხდება და ის კეფის დასამტვრევადაა შექმნილ-გააზრებული.

ყოველგვარი სახიფათო პრაქტიკა უნდა გამოირიხცოს დოჯოში, აიკიდოს ვარჯიში არ არის ძალ-ღონის გაზომვის ასპარეზი, მუდამ გონებაში უნდა გვქონდეს ის ამბავი, რომ უკე დროებით გვაძლევს თავის სხეულს, რათა ჩვენ წინსვლა შევძლოთ სწავლის გზაზე და რომ ჩვენ ვალში ვართ მასთან. როგორ დავინახოთ კონფლიქტი ამგვარ ურთიერთობაში? გზას, რომელზეც აქ არის ლაპარაკი, არ მივყავართ ძალადობისკენ, ის ადამიანთა გულებს აღებს და საშუალებას აძლევს მათ, რომ სხვაში სხვა საკუთარი თავი შეიცნონ და მიხვდნენ იმ ურთიერთდამოკიდებულებას იმ ყველაფერში, რაც სამყაროს ერთიან ოჯახად აქცევს. ყველაფერი ერთმანეთთანაა დაკავშირებული, ნებისმიერი კონფლიქტი შეიძლება მივიდეს ჰარმონიამდე, აიკიდო სწორედ სამყაროს ამგვარად დანახვაში გვეხმარება.

წყარო: https://www.aikidotakemusu.org/shiho-nage-kihon-martial/

ფილიპ ვოარინო
23 იანვარი, 2022 წელი