Categories
სტატიები

„ირიმი გაეში“

ნებისმიერი ირიმი ნაგე სხვა არაფერია, თუ არა კოტე გაეში, შესრულებული კისრის არეში, მაჯის ტრიალი აქ თავის ტრიალითაა შეცვლილი.

სტატიაში „კოტე გაეში: მაქსიმალური ძალა“ ვიხილეთ, რომ შიჰო ნაგეს ფორმით ჩავლება მაჯაში საშუალებას გვაძლევს ჩუდანით გავთავისუფლდეთ კოტე გაეშის ამ ჩავლებიდან:

მაშასადამე, ამ ფორმით შესაძლებელია მოქმედება უკეს წინამხარზე (კოტე) მაჯის (ტეკუბი) გადატრიალებით (ჰინერი) და წარმოშობს ტექნიკას, რომელსაც ვუწიდებთ კოტე გაეშს. საქმეში ერთვება წონასწორობის დაკარგვინების მთელი ჯაჭვი და ბოლოს ეს ყველაფერი უკეს გდებით მთავრდება.

ტორისა და უკეს დამაკავშირებელი მააის სულ ოდნავი შეცვლა საშუალებას გვაძლევს ჩავავლოთ უკეს საყელოს, ნაცვლად მისი მაჯისა:

ეს განსხვავებული მააი წარმოშობს ტექნიკას, რომელსაც ირიმი ნაგეს ვუწოდებთ:

ტორის გადაადგილება არანაირად არ იცვლება, რჩება სრულიად იდენტური იმისა, რაც იყო კოტე გაეშის დროს, მოძრაობა მთლიანობაში სრულიად შენარჩუნებულია.

უფრო ახლოდან თუ შევხედავთ, დავინახავთ, რომ არავითარი ფუნდამენტური სხვაობა არ არის კოტე გაეშსა და ირიმი ნაგეს შორის, გარდა იმ წერტილისა, რომელიც ტრიალის ძალების ღერძად იქცევა: ნებისმიერი ირიმი ნაგე სხვა არაფერია, თუ არა კოტე გაეში, შესრულებული კისრის არეში, მაჯის ტრიალი აქ თავის ტრიალითაა შეცვლილი. უკეს სხეულს წონასწორობას ზუსტად იმავენაირად ვაკარგვინებთ.

ეს ყველაფერი იმას ნიშნავს, რომ ირიმი ნაგე და კოტე გაეში არ არის ერთმანეთისგან გაბსხვავებული ორი ტექნიკა, როგორც ზოგადად ჰგონიათ, სინამდვილეში ეს ერთი და იგივე ილეთია, რომელიც უკეს სხეულის ორ სხვადასხვა ნაწილზე სრულდება. სწორედ ამის გამო აღვიქვამთ მათ ორ სხვადასხვა ილეთად.

უნდა ითქვას, რომ ირიმი ნაგესა და კოტე გაეშს შორის არსებული ამ მიმართების გაგებას მეთოდის მოდალობები ართულებს. მართლად, ეს უკანასკნელი მოითხოვს, რომ ირიმი ნაგეს გდება განხორციელდეს საყელოში ჩავლებით, მაშინ როცა მეორე ხელი უკეს თავს კოკიუ ჰოსათვის დამახასიათებელი ფორმით ატრიალებს:

გდების ეს მანერა და სხეულის ეს ფორმა, რასაკვირელია, სწორია სწავლების ფარგლებში, მაგრამ ამავდროულად ხელს გვიშლის, დავინახოთ ანალოგია ირიმი ნაგესა და კოტე გაეშს შორის. გონებაში კი სულ უნდა გვქონდეს ის ამბავი, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ საბრძოლო ტექნიკის შერბილებული სახეა, რომლის დროსაც სინამდვილეში უკეს თავს ისევე უგრეხს ორივე ხელით ტორი, როგორც კოტე გაეშის დროს. ნამდვილი ტექნიკა ბევრად უფრო სახიფათოა და შეუძლია კისრის მალების დაზიანება გამოიწვიოს. ამიტომაც ამოიღეს ეს ვარჯიშის დროს.

ეს ტერმინი, „ირიმი გაეში“ – ირიმი ნაგესა და კოტე გაეშის შერწყმა, რაც, ცხადია, არ არსებობს აიკიდოში – იმისთვის გამოვიყენე ამ სტატიის სათაურად, რომ გაგვიადვილდეს ამ ორი მოძრაობის ღრმა იდენტურობის სწორად გაგება. ეს კონკრეტული იდენტურობა რიაის ერთი შემადგენელი ნაწილია, წითელი ძაფია, რომელიც აიკიდოს ყველა ელემენტს აკავშირებს ერთმანეთთან და ამით ერთ დიდ, ორგანიზებულ ოჯახს ქმნის საერთო პრინციპების გარშემო.

ფილიპ ვოარინო
20 ივნისი, 2022 წელი

წყარო: https://www.aikidotakemusu.org/irimi-gaeshi/